Ventilation, vädring, filter och luftriktare

Lägenheterna har utsug via centralfläkt i kök, badrum och toalett. Tilluft sker genom Fresh-ventiler över rumsfönstren (ej i kök). Dessa ventiler bör vara öppna. Köksfönstret ska vara stängt vid matlagning.

Filter i spiskåpa och ventiler ska hållas rena från damm och fett. De ska därför rengöras ofta.

Filter och luftriktare till ventiler finns för försäljning via Claes Backe telefon 21 12 76.