Trivselregler

* Entré- och slussdörrar ska hållas stängda dygnet runt med tanke på den gemensamma säkerheten.

* Den som öppnar garageporten är skyldig att se till att den stängs och att ingen obehörig tar sig in under stängningen.

* Brännbart material får inte finnas i trapphuset eftersom det utgör en brandrisk, försvårar utrymning och kan hindra räddningstjänsten vid en brand eller olycka i huset.

Rollator och permobil – utan stoppade dynor – kan förvaras i trapphus om de inte hindrar framkomligheten. Permobil får inte laddas i trapphuset.

Eventuella föremål som ställs utanför lägenhetsdörren (endast icke brännbart) ska tas bort den veckodag städning sker. Enligt städavtal sker städning endast på tomma ytor.

* Endast cyklar får förvaras i garagets cykelställ och i cykelrummet.

* Spill eller annan onormal nedsmutsning i entréer, trapphus, hissar och garageslussar ska omgående tas bort av den som orsakat det.

* Det är inte tillåtet att installera motordrivna köksfläktar.

* Det är inte tillåtet att hänga balkonglådor utanför balkong- och altanräcken eftersom det är en stor olycksfallsrisk.

* Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på balkonger, altaner eller på fasaden.

* Det är inte tillåtet att hänga, piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller över balkong- och altanräcken.

* Det är inte tillåtet att mata fåglar i anslutning till balkonger, altaner och uteplatser på vår fastighet. Vi undviker då möss och råttor och nedsmutsning av måsar och andra större fåglar.

* Rastning av hundar och katter får inte ske i rabatter, på lekplatsen eller på gräsmattor. Det är ägarens skyldighet att hålla rent efter djuret. Hundar och katter ska hållas under uppsikt när de vistas inom föreningens område.

* Rökning är inte tillåten i trapphus, tvättstuga, garage och övriga gemensamma utrymmen.

* Visa hänsyn till dina grannar om du grillar – se till att rök och os inte stör. Om du använder kolgrill ska annat medel än tändvätska användas.

* Prata gärna med dina grannar i trapphuset innan du dekorerar gemensamma ytor.