Vatten, el och värme

Vid behov kan vattentillförseln stängas av genom ventiler som sitter på tilloppsrören till vattenarmaturerna.

Kontrollera elcentralen om strömmen försvinner. Som regel sitter elcentralen vid lägenhetens ytterdörr. Kontrollera om jordfelsbrytaren eller någon av automatsäkringarna löst ut.

Om inte någon säkring löst ut och belysningen i trapphuset fungerar så är det troligen en huvudsäkring i husets gemensamma elcentral som löst ut. Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Bostäderna är uppvärmda genom en fjärrvärmecentral. Vädra effektivt och under kort tid. Om temperaturen inomhus behöver höjas eller sänkas – gör detta genom att justera radiatorernas termostat.