Hem » Garage, gäst- och cykelparkering

Garage, gäst- och cykelparkering

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats i garaget. Mittemot infarten finns tre parkeringsplatser för gäster. Dessa platser får utnyttjas högst tre dygn i följd av samma gäst. Utdelat “gästparkeringstillstånd” ska läggas på synlig plats i bilen.

När du kör in i garaget – förvissa dig om att garageporten stängs utan att någon obehörig kommer in. I anslutning till garageporten finns en sidodörr – förvissa dig om att den är i låst läge efter passage.

När två bilar ska köra in i garaget direkt efter varandra är det bra om den första bilen kör fram direkt till porten och lämnar plats till den andra bilen vars förare därefter kan öppna porten. Detta för att det inte ska uppstå hinder för övrig trafik på gatan.

Cykelparkering finns innanför garageporten och i särskilt rum med ingång från garagets norra del.