Garage, gäst- och cykelparkering

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats i garaget. Mittemot infarten finns tre parkeringsplatser för gäster. Dessa platser får utnyttjas högst tre dygn i följd av samma gäst. Utdelat “gästparkeringstillstånd” ska läggas på synlig plats i bilen.

När du kör in i garaget – förvissa dig om att garageporten stängs utan att någon obehörig kommer in. I anslutning till garageporten finns en sidodörr – förvissa dig om att den är i låst läge efter passage.

Cykelparkering finns innanför garageporten och i särskilt rum med ingång från garagets norra del.