Tvättstuga

Tvättstugan finns i entréplan på Drottninggatan 248 och är tillgänglig alla dagar i veckan i tre pass: kl 8.00-12.00, 12.00-16.00 och 16.00-20.00.

I anslutning till tvättstugan finns en bokningstavla. Bokning görs med bokningslås som tilldelats varje lägenhet. Låset ska sitta på bokningstavlan eller i dörren under hela tvättpasset.

Kontrollera att dörren mot trädgården är stängd innan du lämnar tvättstugan.

Följ de anvisningar som finns anslagna i tvättstugan. Gör rent maskinerna och städa lokalerna när du har använt dem.