Tillsyn av lägenhet

Tänk på att du vid längre bortavaro bör se till att någon tittar till lägenheten så att eventuella problem / skador kan upptäckas i tid.