Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter föreningen har. De årsavgifter som medlemmarna gemensamt betalar till föreningen ska således täcka föreningens kostnader.