Passagesystem och automatiska dörröppnare

Ett nytt passagesystem, kompletterat med automatisk dörröppning, har införts inom föreningens fastighet. Ambitionen är att öka säkerheten och att underlätta passage genom de tunga dörrarna på entréplan.

Porttelefonerna har bytts ut och dörrautomatik har installerats i anslutning till entrédörrar, dörrar till slussar mellan entréplan och garage samt dörr till soprum.

Passage genom entrédörr

Entrédörrar – från utsidan – lägg din tagg mot porttelefonens siffra 5. Från insidan – tryck på armbågskontakt. Du som har beviljats fjärrkontroll via kommunen kan tills vidare fortsätta att använda denna. Förvissa dig om att entrédörren stängs.

Passage genom slussdörr

Slussdörrar hus 248 och 250 – från entréplan och garage – lägg din tagg mot taggläsare på väggen. Båda dörrarna öppnas. Inne i slussarna finns även en armbågskontakt som du kan använda om dörrarna stängs innan du har gått igenom slussen.

Slussdörrar hus 252 – från entréplan och garage – lägg din tagg mot taggläsare på väggen. Inne i slussen öppnar du dörrarna med armbågskontakt.

Av säkerhetsskäl utrustas samtliga slussdörrar från garaget med en kåpa som du kan bryta i en nödsituation. Vrid kåpan till höger eller vänster och vrid om vredet inne i kåpan för att öppna dörren. Du kan sedan öppna dörren. En larmsignal hörs upp i trapphuset men är inte vidarekopplat.  Signalen upphör automatiskt efter två minuter. Om du bryter kåpan av misstag så kan du återställa larmet genom att lägga taggen mot taggläsaren.

Om du bryter kåpan måste du omedelbart kontakta styrelsen.

Passage genom garageport

Garageporten öppnas med fjärrkontrollen. Inifrån kan porten också öppnas genom att du drar i snöret från taket. Utifrån kan du även öppna genom att du lägger taggen mot taggläsaren på muren där det tidigare fanns ett lås. Förvissa dig om att garageporten stängs efter passage.

Dörren i anslutning till garageporten är låst utifrån och du går in genom att lägga taggen på taggläsaren. Inifrån är dörren olåst. Dörren öppnas inte automatiskt.

Passage genom övriga dörrar

Dörren till soprummet är inte låst men öppnas automatiskt genom att du trycker på armbågskontakten. Dörren står öppen när du befinner dig i soprummet. Precis som belysningen i soprummet så känner en detektor av så länge du rör dig i rummet. Dörren stängs automatiskt när du lämnar soprummet.

Dörrar till cykelförråd, övriga förråd och tvättstuga öppnar du som vanligt med din lägenhetsnyckel. Dörrar till hissarna kommer att automatiseras i samband med planerat utbyte av hissar om ett par år.

Viktigt att tänka på

Dörrar med automatik får generellt inte ställas upp på grund av att motorn inte klarar av detta. Vid till exempel in- och utflyttning kan det ändå bli nödvändigt att ställa upp dörrar med automatik, men då måste du först stänga av strömmen via strömbrytaren uppe till vänster på väggen. Glöm inte att återställa strömbrytaren när dörren inte längre ska vara uppställd.

Om slussdörr av någon anledning inte stängs ordentligt så går ett larm – gå då tillbaka och förvissa dig om att dörren stängs. Larmet stängs automatiskt efter två minuter.

Borttappad tagg eller fjärrkontroll

Samtliga taggar och fjärrkontroller är registrerade på respektive lägenhet. Detta utgör grunden för säkerhet inom föreningens fastighet. Om någon tagg eller fjärrkontroll tappas bort eller försvinner på annat sätt så måste denna omedelbart avregistreras.

Porttelefon

Porttelefonen är kopplad till ett eller flera namn och telefonnummer i enlighet med den boendes eget önskemål.

När någon söker dig via porttelefonen så kommer telefonnumret 042-311 01 93 upp på din display. Samtidigt säger en röst “samtal från port”. Tryck 5 när du fått kontakt med besökaren så öppnas entrédörren. Tips – lägg gärna in porttelefonens telefonnummer bland dina kontakter i telefonen.

Som besökare

Tänd displayen: Tryck på första knappen längst till vänster under displayen.

Sök upp rätt efternamn: Tryck på första alternativt andra knappen och sök via pilarna på displayen.

Välj förnamn: Tryck på tredje knappen och välj förnamn via pilarna på displayen.

Ring upp: Tryck på tredje knappen under luren på displayen.

Avvakta svar: När den du ska besöka svarar kan denne öppna dörren via sin egen telefon.