Entré- och slussdörrar

Entrédörrarna ska hållas stängda dygnet runt.

Om du behöver ställa upp entrédörren, till exempel vid leverans, ska strömbrytaren uppe till vänster slås av. Informera eventuella leverantörer om detta. Strömbrytaren är kopplad till en automatisk dörröppnare, som är till för dem som behöver hjälp att öppna dörren. Motorn bränner om strömbrytaren inte stängs av och öppnaren fungerar då inte längre. (Detta gäller inte hus 248 som för närvarande saknar automatisk dörröppnare.)

Dörrar mellan garaget och trapphusen har två funktioner – dels att minska risken för spridning av rök och eld, dels att utestänga obehöriga från garaget. Dörrarna ska därför vara stängda. Kontrollera särskilt att dörr närmast garaget är ordentligt stängd.