Studie- och fritidsverksamhet

Om du har idéer kring studie- och fritidsverksamhet eller om du vill arrangera någon gemensam aktivitet för de boende så kan du kontakta föreningens studieorganisatör Mary Blomberg, telefon 0735 354504. Fiskarstugan kan disponeras kostnadsfritt i sådana sammanhang.

Inom föreningen finns även ett teaterombud, Elsie Johansson, telefon 290212. Genom henne kan du beställa biljetter till föreställningar på Helsingborgs stadsteater till rabatterat pris.