Föreningens stadgar

I stadgarna för HSB bostadsrättsförening Vikingstrand beskrivs utförligt hur föreningen ska skötas och vilka regler som gäller.