Information: Vikingabladet

Cirka tre gånger per år skickar styrelsen ut skriftlig information till samtliga föreningsmedlemmar. Här kan du läsa den senaste informationen från styrelsen, men även tidigare utskickade informationsblad.