Soprum

Föreningen har fullständig källsortering. Tydliga anslag om detta finns i soprummet. Du kan också läsa anslagen här.

Förpackningar ska i förekommande fall sköljas ur och vikas ihop innan de slängs i soptunnan. Stora förpackningar ska brytas eller skäras i mindre bitar.

Matavfall ska läggas i matavfallspåsar. Dessa finns på hyllan längst in till höger i soprummet. Det är viktigt att påsen inte är överfull och därför finns det en streckmarkering på påsen som markerar när den är full.

Respektive föreningsmedlem svarar själv för att grovsopor, till exempel kylskåp, spisar, möbler, radio- och TV-apparater, transporteras till NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) återvinningscentral i Helsingborg, Välavägen 222.

Om du är osäker på hur du ska sortera dina sopor eller om du vill veta mer om sopsortering så kan du fråga NSR:s sorteringsguide här.

Tips från NSR när det gäller skaldjursrester: För att undvika dålig lukt i soprummet – frys in skaldjursresterna i din egen frys och lägg dem i kärlet för matavfall samma dag som detta töms, det vill säga på måndagar.

I soprummet finns en hylla för böcker, tidningar och tidskrifter om du vill skänka bort dessa istället för att kasta dem.

Här finns också en anslagstavla där du kan sätta upp en lapp och försöka hitta någon som är intresserad av att ta över begagnade saker som du vill sälja eller skänka bort. Men dessa saker får du inte ställa i soprummet.