Brandskydd inom Brf Vikingstrand 

Brandskyddet inom föreningen ska motsvara rekommendationer från Räddningstjänsten Skåne NV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för brandsäkerhetsarbetet inom föreningen.

Utdrag ur Räddningstjänsten Skåne Nordvästs anvisning avseende flerbostadshus: “Bostadsrättsföreningen ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I arbetet ingår bland annat systematiska kontroller av att inga brännbara eller andra föremål står i trapphuset, att räddningsvägar är snöröjda och fria från hinder, att brandvarnare finns i lägenheterna och att brandklassade dörrar till vind och källare stänger som de ska”.

Följande text är en sammanfattning av information vid ett utbildningstillfälle som Räddningstjänsten Skåne Nordväst anordnade för styrelseledamöter i HSB:s bostadsrättsföreningar våren 2019.

Orsak till brand i bostad

Spisbränder står för 37% av bränderna i bostäder. Det är därför viktigt att hålla rent från brännbart material i anslutning till spisen och att ha uppsikt över spisen. En spisvakt bryter elen om ingen står i närheten av spisen. En spisvakt kostar ca 3000 kr och finns att köpa i affärer som säljer köksinventarier.

Bränder som förorsakas av elektrisk utrustning ökar. Ladda aldrig på natten och byt ut skadade sladdar – skarva aldrig en sladd själv. Byt blinkande lysrör eftersom de kan överhettas. Släck stearinljus när du lämnar rummet.

Varje bostad är en egen brandcell

Det innebär att brand utanför bostaden hålls borta under en timme. Om det brinner i bostaden – larma, gå ut ur bostaden och stäng dörren. Om det brinner utanför bostaden – stanna i bostaden, larma – gå  inte ut i trapphuset där det är risk för rök.

Inget brännbart i trapphus

Brännbart material får inte finnas i trapphuset eftersom det utgör en brandrisk, försvårar utrymning och kan hindra räddningstjänsten vid en brand eller olycka i huset.

Rollator och permobil – utan stoppade dynor – kan förvaras i trapphus om de inte hindrar framkomligheten. Permobil får inte laddas i trapphuset.

Brandvarnare

En brandvarnare täcker 60 kvm. Större bostäder måste därför ha fler brandvarnare. Brandvarnaren ska alltid placeras i taket eftersom röken går uppåt. Stäng inte till rum som saknar brandvarnare. En brandvarnares livslängd är ca tio år och ska därefter bytas ut. Det är styrelsens ansvar att informera medlemmarna om att fungerande brandvarnare ska finnas i bostaden. Det är sedan den enskilde medlemmens ansvar att bostaden är utrustad med fungerande brandvarnare – kontroll och utbyte av batteri – och att antalet brandvarnare är tillräckligt i förhållande till bostadens storlek.

Pulversläckare

En pulversläckare på 6 kilo rekommenderas till bostaden. Pulversläckaren är bäst på att släcka en brand oavsett vilket material det är som brinner. Pulversläckaren smutsar ner vid användning men ersättning vid behov av rengöring kan utbetalas från försäkringsbolag.

Brandfilt

Rekommenderas av Räddningstjänsten.

 

Mer information om brandskydd

Länk till Räddningstjänsten Nordväst Skåne – flerbostadshus

Länk till Anticimex – brandfarliga varor

Länk till Anticimex – avtal avseende brandskydd inom föreningen