Vem ska underhålla bostadsrätten?

Det kan vara svårt att dra en gräns mellan vad som är bostadsrättsföreningens respektive bostadsrättshavarens underhållsansvar enbart med ledning av texten i  stadgarna. Därför har HSB tagit fram en broschyr med en mer detaljerad genomgång av vem som ansvarar för vad i bostadsrätten. Denna vägledning bör alltid läsas tillsammans med lagen och stadgarna.

Broschyr: “Vem ska underhålla bostadsrätten”