Felanmälan

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar. I broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad.

Kontakta HSB i de fall anmälan gäller åtgärd i den egna lägenheten. Om du uppmärksammar fel eller skada inom de gemensamma ytorna ska kontakt i första hand tas med någon i styrelsen.

Klicka här för att komma till HSB:s formulär för felanmälan. Efter anmälan kontaktas du av en entreprenör för att komma överens om en tid när felet kan åtgärdas.

Felanmälan kan också göras per telefon 042 – 19 95 90.

Observera att vissa åtgärder efter felanmälan sker på bostadsrättshavarens bekostnad i enlighet med din bostadsrättsförenings stadgar. Begär besked före åtgärd!