Styrelse, internrevisor och valberedning

Styrelsen utses av bostadsrättshavarna själva på den årliga föreningsstämman. På föreningsstämman väljs även föreningens internrevisor och valberedning.

Styrelsen ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning, till exempel underhåll av föreningens hus och mark, samt upprättar och reviderar föreningens långsiktiga underhållsplan. Styrelsen avsätter ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror och arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta styrelsen med frågor, förslag eller synpunkter. E-post: vikingstrand@hsbbrfwebb.se

Alternativt – lägg en lapp i föreningens brevlåda utanför soprummet.

Ordförande Lennart Johansson 0768 455528
Vice ordförande Lars Olofsson 0702 929780
Sekreterare Mikael Sjögren 0702 155801
Styrelseledamot Helen Arvidsson 0705 944970
Styrelseledamot Mary Blomberg 0735 354504
Styrelseledamot Jan Lindeblad 0727 188118
 ———————————  ———————————  —————
Internrevisor Bo Nilsson 0705 437742
 ———————————  ———————————  —————
Valberedning Carin Persson 042 181700
  Marianne Hagman 042 215172