Försäkringar

Föreningsmedlem ska själv ha en hemförsäkring som skyddar lös egendom.

Föreningen har i sin fastighetsförsäkring tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätter – bostadsrättsförsäkring – som skyddar fast egendom i bostaden. Försäkringen gäller alla medlemmar och ingår i månadsavgiften. Föreningens ansvar respektive medlemmens ansvar framgår av broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

Så här går anmälan till: Bostadsrättshavaren ska så fort som möjligt anmäla skadan till HSB Vid anmälan ska bostadsrättshavaren uppge namn, telefon och e-post. HSB som företräder föreningen anmäler skadan till Länsförsäkringar Skåne. Om bostadsrättshavaren har en privat tilläggsförsäkring för sin bostadsrätt utöver den kollektiva ska det meddelas Länsförsäkringar Skåne. De kommer då att kontakta försäkringsbolaget för den privata försäkringen och en skadereglering sker mellan försäkringsbolagen.

Felanmälan till HSB sker via hemsidan eller telefon 042-19 95 90.